Ryttylän kyläyhdistys ry:n vuosikokouksessa 6.3.2015 keskusteltiin terveyspalveluiden säilymisestä kunnassa ja erityisesti Ryttylän kylässä. Kokouksessa hyväksyttiin kyläyhdistyksen kannanotto terveyspalveluista, joka lähetettiin Hausjärven kunnalle ja Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymälle. Huoli terveyspalveluiden säilymisestä Ryttylässä on suuri. Lähipalvelujen linjauksista olisi päättäjien ennen kesäkuun 2015 määräaikaa tarpeen järjestää Ryttylässä esimerkiksi yhteinen keskustelutilaisuus terveyspalvelujemme tulevaisuudesta tai kuulla palvelujen käyttäjiä muulla tavalla. Ryttylän kyläyhdistys ry toivoo, että Hausjärven kunta ja Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän yhtymähallitus kuulevat ryttyläläisiä siitä, miten terveyspalvelut järjestettäisiin myös ryttyläläisille sopivalla tavalla.

Lue koko kannanotto tästä.