Maanantaina 20.4.2015 pidettiin Ryttylässä maastokäynti Punkanjoen varrella, sen tilan selvittämiseksi. Aloite yhteiselle maastokäynnille oli tullut Ryttylän kyläyhdistykseltä, joka oli ottanut yhteyttä Hausjärven kuntaan. Hausjärven kunta oli puolestaan kutsunut Hämeen ELY- keskuksen edustajat maastokäynnille. Tilaisuuteen osallistui ELY- keskuksen ja Hausjärven kunnan edustajien lisäksi kymmenkunta kyläläistä.

Taustana tälle Punkanjoen kunnon tarkastelulle oli entisen Ryttylän kylätoimikunnan ja ProAgria Hämeen yhdessä järjestämä Ryttylän kyläkävely ja ProAgria Hämeen 1.9.2011 laatima kyläkävelyraportti. Siinä kartoitettiin 11 kohdetta kylältä, joista yksi oli Punkanjoki. Kohteista julkaistiin toimenpidesuositukset raportissa. ELY- keskus laatii kesäkuuhun mennessä lausunnon, jossa tarkastellaan sitä mikä Punkanjoen tila on tällä hetkellä ja voisiko sille tehdä korjaustoimenpiteitä. Kyläyhdistys esitti toivomuksen, että lausunto saataisiin 6.6. mennessä, jolloin vietetään Avoimet Kylät –päivää Punkanjoki –päivän merkeissä sekä järjestetään kunnan tonttimarkkinat Ryttylässä.

Maastokäynti aloitettiin Kylätalon kohdalta, jossa hydrologi määritti Punkajokea hallitsevan kasvin isosorsimoksi. Vieraslajina se viihtyy valitettavan hyvin Punkanjoessa. Ongelmana ovat myös heikko virtaus ja vanhat paalutukset, joista ei enää ole hyötyä. Punkanjoen perkausyhtiö sekä paikalliset maanviljelijät ovat pitäneet omalta osaltaan jotkin kohdat joesta paremmassa kunnossa. Mikäli ELY –keskuksen lausunnossa katsotaan että kunnostusmahdollisuuksia löytyy, niin silloin asia siirtyy takaisin kylälle. Jos kunnostushankkeeseen ryhdytään, voi siihen hakea ELY:n kautta avustusta maksimissaan puolelle kokonaiskustannuksista.