Kiinnostaako Ryttylän neuvolan kohtalo?

Ryttylän neuvola 2024
Ryttylän neuvola 2024 - kuva Marjukka Niinioja

Ryttylän raitilla ja Facebook-ryhmässä ei ole hätäilty neuvolan takia, vaikka sitä ollaan lakkauttamassa. Eikö tietoa tilanteesta ole saatu? 

Toimittaja Minna Lehtinen kirjoitti Aamupostissa 24.3.2024 Näkökulmassa otsikolla | Tekeekö Oma Häme aluepoliittista isojakoa 2020-luvun malliin? – Launosten, Läyliäisten, Hikiän ja Ryttylän neuvolat aiotaan lopettaa 

Oma Hämeen aluevaltuusto päätti lopettaa Ryttylänkin neuvolan, kun se 9.4.2024 teki palveluverkosta päätöksensä. Siinä ei ole nimeltä mainittu karsittavia neuvoloita.  

Oma Hämeestä vastattiin tiedusteluuni, että Ryttylän neuvolan lopettamisen ajankohta ei ole vielä heilläkään tiedossa. Palveluverkkoselvityksen toimeenpanovaiheen suunnittelu on vasta alkamassa. 

Neuvolatoimintaa järjestetään siten jatkossa vain palvelukeskuksissa ja palvelupisteissä. Meitä lähin palvelukeskus on siinä vaiheessa Riihimäessä ja palvelupiste Oitissa. 

Jalkautuvasta neuvolamallista ratkaisu? 

Olisiko uutena mahdollisuutena jalkautuva neuvolamalli, jota hyvinvointialueellamme pilotoidaan vuosina 2024–2025 haja-asutusalueella? Kokemusten perusteella päätetään, jatketaanko tai laajennetaanko jalkautuvaa palvelua vuonna 2026. 

Jos jotain on oman neuvolapalvelun tilalle lähelle saatavissa, niin olisiko tuo? Ehkei, jos hyvinvointialueella arvioidaan, että Ryttylässä ollaan riittävän lähellä Riihimäen palveluja.  

Neuvolapalvelujen puolesta on Ryttylässä tehty töitä. Siitä on osoituksena kyläyhdistyksen kannanotto vuodelta 2020. Silloin Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä perui aikeensa lakkauttaa Ryttylän, Hikiän, Launosten ja Läyliäisten sivuneuvolapisteet. 

Miksi neuvolamme on niin tärkeä? 

Nyt neuvoloilla on uudet isännät karsimassa ja keskittämässä niitä. Se ei kuitenkaan vähennä lähipalvelujen merkitystä. Kuten Ryttylän kyläyhdistys vuonna 2020 kannanotossaan kuvasi: 

”Neuvolapalvelut ovat yksi tärkeimmistä lapsiperheiden palveluista, sillä neuvolakäyntejä on elämän alkua ympäröivinä vuosina todella paljon. Suinkaan kaikilla ei elämä ole valmis juuri sillä hetkellä, kun oma ihana vauva saapuu elämään – ei ole kahta autoa tallissa ja loputtomasti aikaa juosta palveluiden perässä julkisilla kulkuneuvoilla. Muuttopäätös Ryttylään saattaa jäädä tekemättä, jos arjen järjestäminen täällä tuntuu liian vaivalloiselta. Myös moni nykyinen ryttyläläinen perhe on valinnut asuinpaikkansa olemassa olleiden palveluiden perusteella. Palveluiden karsiutuminen vaikuttaa eniten juuri meidän nykyisten ryttyläläisten arjen sujuvuuteen sekä tyytyväisyyteen ja luottamukseen omaan asuinkuntaamme.”.  

Lisätietoa aiheesta: https://omahame.fi/palveluverkkosuunnitelma 

Eeva-Liisa Niinioja 

Kyläbloggari