Osallistamisen uusi malli Hausjärvellä – mitä Ryttylä sai? 19.4.2022

Puujoella Ryttylässä kunnan rantaa on kunnostettu talkoovoimin ja kunnan työnä. Kuvituskuva: Eeva-Liisa Niinioja

Kylämme kohentamishankkeista päivitellään välillä vilkkaasti ainakin Facebookin Ryttylä-ryhmässä. Tuleeko meille hankkeisiin avuksi nyt Hausjärvellä mahdollinen osallistuva budjetointi?

Kunnan tekninen lautakunta on päivittänyt vanhan avustusohjeistuksensa, että se vastaisi paremmin osallistuvan budjetoinnin periaatteita. Tiedotusta tehostetaan samalla. Avustuksen kokonaissumma säilyi nyt 20 000 eurona.  Avustusperiaatteiden päivitys olikin paikallaan, sillä viime vuonna tekninen lautakunta näyttää antaneen Oitin seudun kyläyhdistykselle yli 15 500 euroa Oitin Kirsikkapuiston jatkokehittämiseen. Eli kaiketi hakijan aktiivisuus on palkittu.

Uutta ja vanhaa osallistamisessa

Osallistuvassa budjetoinnissa on Hausjärvellä toteutunut nyt siis tavallaan kaksi mallia. Molemmat eroavat Riihimäen kaupungin mallista, jossa kaupunkilaiset äänestävät asukasideoista, tuloksena viisi eniten ääniä saanutta toteutetaan. Riihimäen kaupunkirakenteeseen sopiikin äänestysaktiivisuus toisin kuin Hausjärven kuntarakenteeseen, jossa olisi melko tasaväkisiä kyliä kisaamassa kilpaa äänistä.

Avustusohjelmaa ei siis ole kunnassamme vaan aiemmin sanottu osallistuvaksi budjetoinniksi. Hausjärven mallissa on mielestäni erityisen vaativaa se, että kunta ei yleensä ota vastuuta toteutuneiden hankkeiden kunnossapidosta. Niinpä hakijayhteisön on nyt kuvattava hanke-esityksessä niin hanke kuin sen toteutus ja kustannusarvio sekä myöhempi kunnossapito.

Ehdotukset arvioidaan sisällön ja vaikuttavuuden perusteella näillä kriteereillä:

• hankkeen vaikuttavuus

• hyötyjen ja kustannusten suhde

• käyttäjien määrä

• alueellinen tasapuolisuus

Avustukset pyritään ohjaamaan tasapuolisesti eri kyliin ja haja-asutuskohteille.

Tiedottamisessa edistytty merkittävästi

Hankehausta tiedotetiin kunnan kotisivuilla. Hausta lähti tiedote paikallislehtiin, asukas- ja kyläyhdistyksille sekä urheiluseuroille ja vastaaville.

Tekniselle lautakunnalle tulikin 12 osallistuvan budjetoinnin hanke-esitystä. Lautakunta päätti kokouksessaan 13.4.2022 jakaa osallistuvan budjetoinnin määrärahan alla olevasti:

Hikiän seudun kyläyhdistys Ry, koirapuisto 7000 €

Mommilan maa- ja kotitalousseura Ry, kirkonrantaan grillikota 3000 €

Ryttylän Kiri, frisbeeharjoittelurata 2400 €

Ryttylän kyläkirjasto, kirjojen uusiminen 600 €

Ryttylän kyläyhdistys, koirapuisto 7000 €.

Ryttylään tuli nyt puolet potista, 10 000 euroa. Kylämme kaikki kolme hakijaa saivat hanke-esityksensä läpi. Määräraha on tarkoitettu materiaalien ja palveluiden ostamiseen. Kunta tilaa ja maksaa hyväksytyt hankinnat suoraan toimittajalle.

Esittelijät kommentoivat etukäteen kutakin esitystä yhteenvedossaan tekniselle lautakunnalle. Ryttylän kyläyhdistyksen hanke-esitystä he kommentoivat näin: ”Koirapuistot sopivat hyvin teemaan ja keskeinen työosuus kyläyhdistyksellä”.

Ryttylän kyläyhdistys sai siis euronsa koirapuiston rakentamiseen. Nyt vaan talkoisiin ja tekemään!

TEKSTI

Eeva-Liisa Niinioja, viestintävastaava

Ryttylän kyläyhdistys ry

ryttylayhdistys@gmail.com

KUVA

Puujoella Ryttylässä kunnan rantaa on kunnostettu talkoovoimin ja kunnan työnä. Kuvituskuva: Eeva-Liisa Niinioja

LÄHDE:

Hausjärven kunnan sivut www.hausjarvi.fi,, Tekninen lautakunta/ Pöytäkirja /Kokous 13.4.2022