Punkanjoen kunnostustarve näkyy Ryttylässä – ei se unohdu

16.11.2021

Valokuvanäyttelynaiheena Punkanjoki. Kuva Timo Kantola.

Punkanjoen rantamilla Ryttylässä voi ehkä näyttää idylliseltä. Mutta viime aikoina uomaa on uhannut kuroa umpeen vieraslaji isosorsimo.

Kuvan ulkoilmanäyttely kertoo Ryttylän kyläyhdistyksen ja kyläläisten luovista tavoista viestiä Punkanjoen kunnostamistarpeesta. Timo Kantolan valokuvat vuoden 2015 maastokäynniltä olivat samana vuonna esillä kyläkirjaston pihassa lähellä jokea Ryttylän Avoimet Kylät -tapahtumassa.

Kevättulvat ja vieraskasvit riesana

Koulun rannassa kevättulvan aikaan lähes 100 vuotta sitten. Kuvassa silloiset opettajat lapsineen ja apulaisineen. Kuva Jorma Tammerin Ryttylän kansakoulun 60-vuotishistoriikista, kirjasesta kuvasi E-LN.

​Lähes 100 vuotta sitten koululla Punkanjoen rannassa näytti kevättulvien aikaan hyvin toisenlaiselta. Jokea on toki perattu sen jälkeen, mutta aina tulee perkaustarpeita.

Herätys joen kunnostustarpeeseen saatiin Ryttylässä vuoden 2011 syksyllä. Silloin toteutui kyläkävely, joka oli Ryttylän kylätoimikunnan ja Toimeliaat kylät -hankkeen järjestämä. ProAgria Hämeen Auli Hirvonen kokosi monipuolisen kyläkävelyraportin, jossa hän suositteli sitäkin, että Puu- ja Punkanjokien maisemaa tuodaan esiin ja ympäristöä raivataan säännöllisesti.

Ryttylän kyläyhdistys tarttui toimeen

Vuonna 2014 perustettu Ryttylän kyläyhdistys ry ryhtyi selvittämään, mitä Punkanjoelle voisi tehdä. Keväällä 2015 järjestettiin Ryttylässä maastokäynti Punkanjoen tilan selvittämiseksi. Aloitteen teki kyläyhdistys ottamalla yhteyttä Hausjärven kuntaan, josta otettiin yhteyttä Hämeen ELY-keskukseen.

ELY-keskus laati lausunnon, jossa se totesi, että Punkanjoen tila on tyydyttävä ja kunnostus mahdollista. Kyläyhdistys on pitänyt Punkanjoki-teemaa sen jälkeen monin tavoin esillä. Pyrimme vaikuttamaan siihen, että joen virkistyskäyttö ja jokimaisema paranisi. Vanajavesikeskus laati vuonna 2017 Punkanjoen kunnostussuunnitelman, jonka tekemisessä olimme mukana hankkeen ohjausryhmässä. Suunnitelman valmistuttua hankkeen vetovastuu on ollut Punkanjoen perkausyhtiöllä, jonka työläänä tehtävänä on pitää joen uoma auki.

Punkanjokea Vanhan Kylätien sillalta etelään. Kuva E-LN

Seuraamme Punkanjoki-hankkeen edistymistä kyläyhdistyksen blogissa.

Eeva-Liisa Niinioja
Ryttylän kyläyhdistys ry:n viestintävastaava
ryttylayhdistys@gmail.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠