Vesistötekoa suunnittelemassa 1.10.2017

Aurinkoinen Punkanjoki. Kuva Juha Puustinen

Ryttylässä Punkanjoen pohjaan ja rannoille on levinnyt isosorsimoa, haitallista vieraskasvia. Kyläyhdistys on kartoittanut kyläläisten näkemyksiä Punkanjoen kunnostamisesta ja nyt vesistötekoa suunnitellaan pontevasti. Hankesuunnittelua olemme jo ehtineet ehdottaa mukaan 100 suomalaista vesistötekoa -kampanjaan.

Tavoitteena on suunnitella, miten noin kahden kilometrin matkalta poistaa isosorsimot ainakin Puujoen ja HTM:n sillan väliseltä alueelta.

Yhteistyötahonamme Punkanjoen kunnostamisen suunnittelussa on Vanajavesikeskus, jonka vesistöasiantuntijat laativat sittemmin hyväksytyn hankesuunnitelman Hämeen Ely-keskukselle. Nyt suunnittelun ohjausryhmässä on jäsenet kyläyhdistyksen ja Vanajavesikeskuksen lisäksi myös seuraavista tahoista: Hausjärven kunta, Hämeen ELY-keskus ja Punkanjoen perkausyhtiö.  

Kyläyhdistyksen aloitteesta järjestetään Ryttylän koulussa oppilaille nyt ”Punkanjoen tarina”-aiheisten piirustusten teko. Kouluhan sijaitsee miltei Punkanjoen rannassa. Piirustuksista kootaan marrasjoulukuuksi ”Punkanjoen tarina” -näyttely koulun alueella sijaitsevaan kyläkirjastoon. Näyttelyn avajaiset ovat 31. lokakuuta. Tervetuloa katsomaan, millainen joki on lasten silmin.

Jo vuonna 2015 kyläyhdistys järjesti ”Punkanjoki kuvissa” -valokuvakilpailun, jotta joen tila tulisi kirjaimellisesti näkyviin. Tässä muistutukseksi Juha Puustisen voittajakuva ”Aurinkoinen Punkanjoki” kuva9.


Toivottavasti joen kunnostuksen suunnittelu johtaa sellaiseen vesistötekoon, että tulevissa kuvissa jokikin kylän läpi virratessaan näyttää taas joelta.

Eeva-Liisa Niinioja, Ryttylän kyläyhdistys ry