Hausjärven kylät heräävät elämään, Ryttylä ykkösenä?

20.11.2022

Punka Hubilla  Haushackin "tuloskatsomossa" vasemmalta, Hausjärven kunnanjohtaja Pekka Määttänen, Suomen Kylät ry. Kyläturvallisuushankkeen Pekka Rintala, Osaango Oy;n Marjukka Niinioja, Oitin seudun kyläyhdistyksen Kyösti Laitinen, Ryttylän kyläyhdistyksen Eeva-Liisa Niinioja ja ryttyläläinen HausHack osallistuja Risto Sarsa.

Kuva Elina Leppänen, Hämeen Kylät ry

Hausjärven kunta järjesti 18.11.2022 tilaisuuden, jossa esiteltiin asukastutkimuksen sekä kyläläisten kehittämishanke HausHackin tuloksia.

On todella antoisaa verrata Taloustutkimuksen ”ulkoistetun” asukastutkimuksen tuloksia ja kyläläisten omia kehittämisehdotuksia.

Etätyömahdollisuudet hyvät

Taloustutkimuksen asiantuntija korosti Hausjärven asukastutkimuksen tuloksia esitellessään sitä, että ne osoittavat, miten täällä on hyvä elää ja asua sekä on hyvät liikenneyhteydet. Erinomaiset etätyömahdollisuudet Hausjärvellä korostuivatkin vastauksissa.

Oli parannettavaakin, kun tuloksissa oli ”pikkasen takapakkia”, kuten Taloustutkimuksen asiantuntija tiivisti Hausjärven tuloksia. Tosin vastaajia oli vain 106.

Näitä Hausjärvellä pitäisi parantaa:

• tarvittavia palveluja

• vetovoimaa ja haluttavuutta

• viestinnän avoimuutta ja aktiivisuutta

Taloustutkimuksen asiantuntijan mielestä Hausjärvellä palveluja saa kyllä lähikunnistakin. Hänestä oli ensisijainen kehittämiskohde kunnan vetovoimaisuus, jota viestinnällä pitäisi parantaa. Tärkeitä ovat tietenkin kunnan nettisivut, paikallislehdet, kotiin jaettavat esitteet ja tietopaketit. 

Entä meidän HausHack?

HausHackin ideoijat esittävät sekä ongelmia että ratkaisuja. Esimerkiksi Ryttylän kyläturvallisuuskyselyssä esitettyihin ongelmiin syvennyttiin tekemällä kylän turvallisuuskävely, jonka aikana otettiin ongelmakohdista kuvia. Mietittiin, kenen tehtävinä ne olisi hoitaa, kunnan vai ELY-keskuksen. Palautteen antamista tieasioissa pitäisi helpottaa.

Kyläläisten oma hanke lisää jo sinänsä vetovoimaa ja viestinnän avoimuutta. Se ei tuo kylille pankkikonttoria eikä terveyspalveluja, mutta Ryttylässä vanhaan Osuuspankin konttoriin tuunattu kylätoimisto Punka Hub tarjoaa jo nyt mahdollisuudet ideoida uusia palveluja.

HausHackin lähtötilanteessa tehtiin kylien turvallisuuskyselyjä, joissa oli reilusti enemmän vastaajia kuin Taloustutkimuksen kyselyssä.

Ideointiin osallistui kyläläisiä myös muualta, mutta tapahtumien painopiste oli Ryttylässä, mikä olikin aika hyväksi osoittautunut juttu.

Koko HausHack-paketti on osoitteessa www.haushack.fi

Eeva-Liisa Niinioja, viestintävastaava

Ryttylän kyläyhdistys ry

ryttylayhdistys@gmail.com