Ryttylän ja lähialueiden kylien turvallisuusselvitys valmis

17.8.2022

Vastaajia oli 139, joista suurin osa Ryttylän vakituisia asukkaita. Vastaajia oli myös lähikylistä.

Kylän toiminta ja viestintä

Yhdistysten toiminnan, yhteisen talkootoiminnan ja tapahtumien elpymistä koronavuosien jälkeen arvostettiin kovasti. Tiedonsaanti kylän asioista koettiin vaihtelevaksi; osa tiedosta jää pyörimään pieniin piireihin, Ryttylän Facebook-ryhmä koettiin välillä riitaisaksi, tieto tapahtumista tulee toisinaan liian lyhyellä varoitusajalla. Ilmoitustauluviestintää ja kyläpostia toivottiin lisää.

Turvallisuus

Suurimmaksi ongelmaksi esiin nousi liikenne, monin eri tavoin. Osa kyläläisistä kokivat joutuvansa kulkemaan ajoväylällä raskaan liikenteen seassa, koska teillä ei ole pienintäkään piennarta. Myös ajonopeudet ovat kaikilla ajoneuvoilla, myös raskaalla kalustolla, reilusti yli sallitun nopeuden. Muita ongelmia liikenteessä aiheuttavat liukkaus, huono näkyvyys, valaistuksen puute, varsinkin nuorison holtiton ajotyyli, teiden kunto sekä risteysalueet.

Toinen huolenaihe on junarata. Junaseisakkeen viereinen alikulkutunneli on pimeä ja liukas, sekä tulvii keväisin, joka houkuttaa ylittämään radan vaarallisemmasta kohdasta. Junarataa ylitetään muutenkin mistä sattuu.

Ikääntyneiden huolet liittyivät myös puutteelliseen tai vaikeasti tavoitettavaan terveydenhoitoon. He toivoivat parempia kulkuyhteyksiä Riihimäen palveluiden pariin, sekä kattavampaa apteekkipalvelua ja lääkärin vastaanottoa kylälle.


Kylän omat voimavarat

Yhteisöllisyys on kylien suurin turvallisuustekijä. Apua on kyllä saatavilla jokaiseen ongelmaan, kun tietää mistä kysyä. Tätä tietoa ei kuitenkaan kaikilla ole. Kylistä löytyy ainakin 35 moottorisahaa, moni on valmis auttamaan lumitöissä, ja seuranpitoakin tarjottiin. Vaikuttaisi siltä, että kylille tarvittaisiin lisää yhdistäviä tekijöitä, jotka tutustuttavat kyläläisiä toisiinsa.

Kyläläiset luottavat toisiinsa, ja ovat valmiita toimimaan yhteisen turvallisuuden eteen myös itse. “Koko kylä kasvattaa” -periaate huojentaa monen vanhemman mieltä, karanneet lemmikit löytävät nopeasti omistajansa, ja monet noukkivat ohimennen lasinsirut ja muut roskat maasta.

Kaiken kaikkiaan oma kylä koetaan vireäksi ja idylliseksi, jossa lähimmäisestä pidetään huolta.

Teksti ja kuvat: Pilvi Nurmi