Ryttylän Ykslammin synty ja syvyys, totta ja tarua

14.4.2020

Miten Ryttylän Ykslammi on syntynyt? Miten syvä se on? Näitä on arvailtu. Googlasin ja löysin vastauksia yllättäen Hausjärven järvitutkimuksista.

”Ykslammi on syntynyt hiekkaharjussa olevaan kuoppaan, mahdollisesti suppaan. Lampeen ei laske ojia, eikä lähde ojia, joten lampi saa vetensä pääosin hiekkaharjusta suotautuvista vesistä. ”
Lampi on tutkimuksen mukaan syvimmästä kohdastaan 11 metriä.
Ei Ykslammi olekaan lähde eikä niin syvä kuin me monet ajattelimme.

Lampi ja harju
Harju tarvittiin Ykslammin syntyyn. Siis jääkausi.
Mannerjäätikön sulaessa on sen sisällä ollut kookkaita tunneleita, joissa jäätikköjoet kerrostivat kiviainesta.  Kun jää perääntyi, syntyi harjuja.
Harjusta suodattuu myös tämän Ykslammin vesi.

Entistä hyötykäyttöä

Muistan ajan, jolloin Ykslammi oli muussakin kuin vapaa-ajan käytössä. 
Talvella oli lammessa avanto, josta maitotaloihin sahattiin jäälohkareita, kun ei vielä ollut koneellista jäähdytystä.
Kesällä pestiin laiturilla mattoja, kunnes se kiellettiin.

Nyt ulkoilualueena
Ykslammi harjuineen on Hausjärven kunnan omistuksessa ja meillä virkistyskäytössä. Nyt alueella on uimaranta, pururata ja frisbeegolfrata.  Avantokin siellä on. Uimareille.
Hausjärven kunta ja Ryttylän Kiri ovat kehittäneet aluetta yhteistyössä. Toivottavasti hyvä toimintamalli jatkuu.
Tärkeintä on, että Ykslamminmäen hiekkaa ja soraa ei myydä.  Jos tämäkin harju kuljetettaisiin sorarekoilla pois, niin silloin kuivuisi Ykslammi. Mistä sinne enää vettä suodattuisi?

Eeva-Liisa Niinioja
Kyläaktiivi
Harjujen synty kuvattu kirjassa Harjujen Hausjärvi, Kotiseutukirja 1, Hausjärvi-Seura ry., Riihimäki 199