Ryttylän kyläyhdistys ry:n jäsenhakemus

Ryttylän kyläyhdistys ry:n tarkoituksena on edistää ja kehittää Ryttylän kylän asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden yhteistyötä, vaalia kylän kulttuuriperintöä ja edistää kyläkulttuurin kehittymistä ja asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia, sekä pyrkiä pitämään kylää elinvoimaisena ja valvoa kyläläisten yleisiä ja yhteisiä etuja.

Ryttylän kyläyhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Ryttylässä vakituisesti tai vapaa-ajan asukkaana asuva henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannattajajäseneksi voivat liittyä Ryttylän ulkopuolinen yksityinen henkilö, rekisteröity yhdistys, säätiö sekä muu oikeustoimikelpoinen yhteisö.