Turvaksi tarvitaan muutakin kuin 112

4.2.2020

Hätänumero 112 on hieno palvelu, mutta se ei riitä.  Kuka neuvoo ja varoittaa vaaroista? Mieleeni tulee oman kylän VPK, vapaapalokunta, jota liian harvoin muistan kehua.

VPK on aina paikalla
Ryttylän VPK:lla on sammutussopimus Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen kanssa. Sen mukaan palokunnasta lähtee sammutusyksikkö liikkeelle 10 minuutin kuluessa hälytyksestä.
VPK:n tehtäviä ovat lisäksi

  • ensiapupäivystykset ja
  • palovartioinnit

VPK näkyy myös, kun se

  • on kalustoineen läsnä kylän tapahtumissa
  • järjestää oman Päivä Palokunnassa -tapahtuman vuosittain

Ryttylän VPK perustettiin vuonna 1924. Se on toiminut siis lähes 100 vuotta. Miten tämä on mahdollista, rahastonhoitaja Jari Numminen?
- 100 vuoden historia tullee siitä, että aina on haluttu toimia oman yhteisön hyväksi.  VPK:ssa ei ole väliä puoluekannalla, uskonnolla tai muulla herkästi rajaavalla tekijällä.

Turvasta tutkittua tietoa
Turvassa 2019 -raportti kertoo, mitä suomalaiset vastasivat, kun kysyttiin turvallisuudesta.   Vastaajien turvallisuuden tunnetta lisäsi eniten pelastuslaitos. Viiden kärki tässä:

  • pelastuslaitos
  • jokainen ihminen itse
  • terveyspalvelut
  • poliisi
  • ystävät ja muu lähipiiri


Miten virkavalta näkyy?
Viranomaisten toivoisin näkyvän kylällä kertomassa toiminnastaan ja siitä, mitä he meiltä toivovat.
Ryttylän kyläyhdistys ry voisi järjestää turvallisuusiltapäivän. Kutsuttaisiin paikalle VPK ja poliisi kalustoineen.  Entä miten terveyspalvelut näkyisivät?  Hoitajat voisivat vaikkapa neuvoa, mikä meille avuksi silloin, kun emme itse pysty hätäpuhelua soittamaan.

Eeva-Liisa Niinioja on kyläaktiivi, joka muistaa ajan, jolloin Ryttylässä oli oma poliisi ja lääkäri.