Kuuluuko Punkanjoen kunnostuksesta jo jotain uutta?

10.3.2020

Punkanjokea Vanhan Kylätien sillalta etelään 7.3.2020


​​Punkanjoki ja asiat etenevät verkalleen. Vettä oli joessa totuttua enemmän jonkin aikaa. Se herätti kylässä keskustelua.

Sateinen marras-helmikuu on nostattanut pohjavesiä. Helmikuun sateet nostivat kahteen kertaan tulvaveden alavalle ns. Riihiviidan peltoaukealle. Näin kuvasi Punkanjoen perkausyhtiön päätoimitsija Juhani Rahkonen tilannetta.

Punkanjoen perkausyhtiö
jatkaa valmistelutöitä

Ryttylän alueen perkaushanke on edelleen valmistelutyön alla. Aika rientää ja tällaisessa projektissa esim. yksi kuukausi on todella lyhyt aika, Juhani Rahkonen tiivisti.

Perkausyhtiö kävi Punkanjoen uoman olosuhteet päästä päähän läpi tammikuun lopulla. Tämä tehtiin yhdessä ulkopuolisen asiantuntijan ja neuvontajärjestön edustajan kanssa. Perkausyhtiön toimikunta kokoontunee Juhani Rahkosen tilannekatsauksen mukaan maaliskuussa.

Ranta-alueiden maanomistajilla
mahdollisuus avustukseen

Ryttylän kyläyhdistys on saanut viestejä kunnasta, että voisimme hakea Vanajavesikeskukselta avustusta. Minusta tämä avustus voisi olla Punkanjoen ranta-alueiden maanomistajille parempi mahdollisuus. Avustusta voivat hakea yksityishenkilötkin, jos hanke on yleishyödyllinen. Erityisesti toivotaan ehdotuksia hankkeista, jotka vähentävät vesiin aiheutuvaa kuormitusta tai eroosiota.

  • Avustus on enintään 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista
  • Rahoitus on ollut 300 € - 2500 €


Kyläläisillä viideltä vuodelta
talkootöitä takana

Viisi vuotta sitten Ryttylän kyläyhdistyksen aloitteesta järjestettiin maastokäynti Punkanjoella. Hämeen ELY-keskus tutki tilanteen ja totesi lausunnossaan, että Punkanjoki kannattaa kunnostaa.  Kyläyhdistys on tiedottanut siitä aktiivisesti. On järjestetty joesta valokuvauskilpailu, piirustuskilpailu ja näyttely sekä visat. Punkanjoen kunnostamissuunnitelma valmistui Vanajavesikeskuksessa vuonna 2017. Sen tekemisessä olimme mukana. Sitten alkoikin odotus.

Syksyllä toivoin tässä blogissa yhteistä palaveria. Sitä ei ole ehditty järjestää. Olisiko se merkki siitä, että asiantuntijoiden aika menee Punkanjoen kunnostamisen valmisteluun? Mietin kyllä sitäkin, onko kyläyhdistyksen osuus Punkanjoen kunnostamisessa jo päättynyt.

Eeva-Liisa Niinioja
Kyläaktiivi