Perkaushankkeen valmistelua Punkanjoen maastossa Ryttylässä

13.4.2021

Punkanjokea Vanhan Kylätien sillalta etelään 8.4.2021. Kuva Eeva-Liisa Niinioja

Kyläyhdistyksen sähköpostiin tuli päivitettyä väliaikatietoa Punkanjoen perkausyhtiöltä. Joen perkaushanke siirtyy syyskuulle.

Syyskuussa hanke toteutunee

Tarkkaan sanottuna näin tiedotti perkausyhtiön päätoimitsija Juhani Rahkonen:
”Ryttylän perkaushanke toteutuu tämän hetken parhaan arvion mukaan syyskuussa. Aikaisemmin toivelistalla ollut huhtikuun ajankohta osoittautui mahdottomaksi sääolosuhteiden ja keskeneräisten valmistelevien toimien vuoksi.”


Jos joen varrella nyt näkyy ylimääräistä liikettä tai kuuluu ääntä, ei liene syytä hermostua.


Valmistelua huhtikuussa


”Nyt huhtikuussa liikumme jonkin verran valmistelevissa merkeissä jokimaastossa. Myös raivaussahan ääniä saattaa kuulua”, Rahkonen rauhoitteleeJoen rantaviivan maanomistajat tietävät jo tilanteesta. Näiltä kyläläisiltä onkin jo pyydetty ”asianomaisia huomioonottoja ja valmistelevia toimia”.

Millainen tulos on ennakoitavissa?

Hyviä väliaikatietoja. Pitkään odotettuja. Entä perkaushankkeen tulos, mitä on ennakoitavissa? Ykköstavoite on tietenkin perkausyhtiön tavoite pitää Punkanjoen uoma auki.

Ryttylän kyläyhdistys ry kiteytti vuonna 2015 tavoitteikseen Punkanjoen virkistyskäytön ja maiseman parantamisen. Voidaanko näitä saavuttaa, miltä näyttää, Juhani Rahkonen?
”Lopputuloksen ennakointiin en halua sen tarkemmin ryhtyä. Joen kuivatuskunnon kohentuminen on tietty ykkösenä. Virkistyskäyttömahdollisuudet ovat ”katsojan silmissä”, miten kukin tilanteen kohdallaan näkee. Heti perkauksen jälkeen maisema on paikoitellen vähemmän kuvauksellinen, koska maamassoja/kasvijätettä on siirrelty tarvittavan järeällä konekalustolla. Jo seuraavana kesänä hiljaa, avoimessa uomassa virtaava Punkanjoki miellyttää silmää.”

Minun Punkanjokeni -piirustuskilpailun helmiä vuodelta 2017, tekijä Saga Mäenpää. Kilpailun järjesti Ryttylän koulu kyläyhdistyksen aloitteesta. Kuva Ulla Ollila-Perälä.

Eeva-Liisa Niinioja
Kyläaktiivi