Miten Punkanjokea voisi kunnostaa?

16.10.2016

Voisiko Punkanjoen kunnostaa virkistyskäyttöön? Ryttylässä varttunut vanhempi väki muistaa vielä, millaista Punkanjoessa lapsena oli uida. Onneksi siitä on kuviakin, jotta asia on helpompi uskoa.

Olemme jo tottuneet näkemään Punkanjoen kovasti umpeenkasvavana ja vihreänä. Kuitenkaan Ryttylän kyläyhdistys ry ei ole siitä lannistunut. Yhdistyksemme aloitteesta Hämeen Ely-keskuksen asiantuntijat tulivat keväällä 2015 maastokäynnille, jonka jälkeen he selvittivät lausunnossaan, miten Punkanjokea voisi kunnostaa. Tästä voi lukea lisää näillä verkkosivuillamme.

Joen kunnostamisesta kiinnostuivat myös Vanajavesikeskuksen vesistöasiantuntijat, joiden kanssa kyläyhdistyksen edustajat neuvottelivat keväällä. Mukana oli myös Punkanjoen perkausyhtiön edustaja. Vesistöasiantuntijaa Suvi Mäkelän laatiman tiivistelmän mukaan selostan tässä lyhyesti, mistä silloin 9.5.2016 keskusteltiin ja sovittiin.

Tavoitteeksi on kiteytynyt poistaa joesta mahdollisimman tarkkaan isosorsimo - se ruohonnäköinen vieraslaji - Puujoen liittymäkohdan ja HTMn vierustan väliseltä alueelta. Matkana se on noin 1,7 kilometriä. Molemmat rannat olisi pitkäpuomikoneella mahdollista saavuttaa yhdeltä puolelta. Talvityönä tehtynä maasto vaurioituisi vähemmän. Ahtailla tonteilla voitaisi testata pressukesannointia. Kyläyhdistyksen pitäisi selvittää ranta-asukkaiden kantaa kasvimassan läjitykseen mahdollisimman lähelle kasvupaikkaa.

Selvitetään ELY-keskuksen mahdollisuutta rahoittaa hanketta. Vanajavesikeskus voi toimia avustushakemuksen laatijana ja hankeen osarahoittajana. Perkausyhtiö ja kyläyhdistys olisivat mukana hakemuksen laatimisessa ja hakijana. Ne selvittävät myös mahdollisuuttaan hankkeen osarahoitukseen (rahoitus ja/tai talkootyö). Selvitetään myös Hausjärven kunnan mahdollisuutta ottaa osaa hankkeeseen. Ensin perkausyhtiön edustaja keskustelee alustavasti, sitten kyläyhdistys on kuntaan yhteydessä.

Vanajavesikeskus laatii vielä lokakuun aikana avustushakemusluonnoksen, jota muut hankkeeseen osallistuvat voivat kommentoida.

13.10.2016
Eeva-Liisa Niinioja, Ryttylän kyläyhdistys ry:n sihteeri