Kohti uutta vaihetta toiminnassa 28.3.2023

Ryttylässä on tilaa liikkua.

Toimintakertomus vuodelta 2022

Ryttylän kyläyhdistys ry

Koirille on nyt oma puisto kylässä.

HANKKEET ETENIVÄT RIPEÄSTI

Toiminta virisi koronarajoituksista päästyä. Talkootunteja kertyi arviolta 1190, reilusti aiempaa enemmän. Koirapuiston rakentamisen osuus oli arviolta 726 talkootuntia, muun toimintamme arviolta 464 tuntia.

• Koirapuiston rakentamistarvikkeisiin saatiin Hausjärven kunnan osallistumisrahaa 7000 euroa, hakijana kyläyhdistyksemme. Puiston suunnittelu ja rakentaminen sujui talkoovoimin ripeästi. Avajaiset pidettiin 15.10.2022 ja puisto sai nimen Pepin kulma.

• Kesällä toteutettiin Ryttylän ja lähikylien kyläturvallisuuskysely. Syksyllä aloitettiin HausHack -kehittämistapahtuma. Hankkeita toteutettiin rinnan. Hausjärven kunnalle ja ELY-keskukselle toimitettiin kehittämistyön tuloksina Ryttylän kyläturvallisuuskävelyn ja datan tulokset.

Punkanjoen perkaus valmistui 15.11.2022. Yhdistyksen rooli on vuodesta 2014 asti ollut tiedottaa joen kunnostamistarpeesta, viime vuosina olemme vaikuttaneet lähinnä blogin ja sähköpostin välityksellä.

Ryttylä-päivä 13.8.2022 koululla ja sen pihapiirissä onnistui loistavasti, kävijöitä yli 120.

Kyläyhdistyksen vene oli nyt kunnan rannassa Puujoella. Riku Peltonen säilyttää veneen talven yli. K-Market Saarinen on hoitanut vuokrauksen. Päivävuokra on ollut 5 euroa.

Laskiaisrieha, kylän siivoustalkoot ja vapputapahtuma jäivät vielä koronarajoitusten takia pitämättä. Ykslammin ison pulkkamäen kunnan työntekijät ilmoittivat raivaavansa.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENET

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 21.5.2022. Hallitukseen valittiin Johanna Laitinen, Eeva-Liisa Niinioja ja Riku Peltonen, varajäseniksi Marjukka Niinioja ja Pilvi Nurmi. Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Riku Peltosen, joka toimii myös venevastaavana. Johanna Laitinen toimii sihteerinä ja jäsenvastaavana. Eeva-Liisa Niinioja toimii rahastonhoitajana ja viestintävastaavana.

Hallitus kokoontui 7 kertaa. Hallitus piti muuten yhteyttä Facebookin Messenger-ryhmässään.

Jäseniä oli 31.12.2022 kaikkiaan 33, joista 6 kannatusjäseniä. Vuosikokouksessa jäsenmaksuksi päätettiin varsinaisilta jäseniltä 20 euroa ja kannattajajäseniltä 25 euroa.

NETTISIVUMME JA BLOGI

Verkkosivumme ja blogimme www.ryttyla.net vastaava toimittaja on Eeva-Liisa Niinioja, teknisenä tukena Lauri Suomalainen.  Blogia on julkaistu joka toinen tiistai ja uusi blogikirjoitus linkitetään aina Facebookin Ryttylä-ryhmään, jonka kävijätietojen mukaan on ollut jopa 2 200 kävijää.  Kyläyhdistys osallistui 11.6.2022 Avoimet Kylät -verkkotapahtumaan tiedottamalla blogilinkistään.

Omatoimisuuttamme kiitettiin paikallislehdessä.

MEDIASSA

Näkyvyytemme oli toimintavuoden aikana hyvä. Kaikista hankkeistamme oli Aamupostissa uutisia ja laajojakin juttuja, jopa pääkirjoitus. Hämeen Sanomissa kyllä vain yksi uutinen. YLE Hämeessä oli muutamia haastatteluja ja artikkeleita. Lisäksi hankkeemme näkyivät Hausjärven kunnan verkkouutisissa.

Ryttylässä 2.3.2023

Riku Peltonen Eeva-Liisa Niinioja