Miksi perustimme Ryttylän kyläyhdistyksen 10 vuotta sitten?

23.2.2024

Paikallislehti huomioi kyläyhdistyksen perustamisen ja ensimmäisen toimintavuoden tapahtumia vuosikoosteessaan 2014. Perustamispäivä tosin on 25. helmikuuta: ”Julkaisimme 6.3.2014: Ryttyläläiset perustivat oman kyläyhdistyksen maaliskuussa. Kirjaston palauttamisessa kyläyhdistys oli mukana alusta asti eräänlaisena taustavoimana. Kulunut vuosi on mennyt muutenkin vauhdikkaasti yhdistyksen näkökulmasta. Kyläyhdistys järjesti heti keväällä pääsiäistapahtuman Vanhalla Trokarilla sekä koko perheen Vappubrunssin. Yhdistys on avannut myös omat kotisivut. Kotisivuilta voi lukea yhdistyksen ajankohtaisia kuulumisia.” KUVASSA Etelä-Hämeen Lehti Vuosikooste 30.12.2014.

Ryttylässä oli vapaamuotoisella kylätoiminnalla pitkät perinteet. Miksi päätimme kuitenkin perustaa tänne kyläyhdistyksen ja rekisteröidä sen?

Marraskuun alussa 2013 Ryttylän kylätoimikunta päätti jäädä tauolle maaliskuuhun 2014. Toiminta oli alkanut hiipua. Erityisen raskaasti toimikunta otti loppuvuodesta Ryttylän sivukirjaston lakkauttamisen  

Tulevaisuudesta keskusteltiin vielä. Myös siitä, olisiko rekisteröitymisellä merkitystä toiminnalle. Lopputulos  viimeiseksi jääneessä kokouksessa oli lopettaa rekisteröitymisen käsittely tässä kylätoimikunnassa.


Olisiko kylätoimikunta palannut tauolta?


Ehkä. Kylätoimikunnan luottamushenkilöt oli kokouksessa 25.3.2013 valittu vuosiksi 2013–2014. Tapana oli siis, että toimikunta täydensi kokouksessa itseään, tällä kertaa entiset jatkoivat.  Periaatteena oli myös, että toimikunta saattoi täydentää itseään kauden aikana.

Viimeiseksi jääneenä toimintavuotena oli kyllä useassakin kokouksessa käyty keskustelua rekisteröitymisestä. Jopa perusteluna, että voitaisiin hakea EU-rahaa kylän kehittämishankkeisiin.  

Kyläkehittäjä Anneli Vähätalo silloisesta KyKyä-hankkeesta oli kertonut, että Hausjärven kyläyhdistyksistä ainoastaan Ryttylän kylätoimikunta on rekisteröitymättä.  

Onneksi meillä oli kyläkehittäjä neuvomassa, mutta hänen Kykyä -hankkeensa oli jo loppumassa.

Kylätoimikunnan viimeinen tapahtuma oli turvallisuusteemainen ja sekin oli kyläkehittäjän idea.


Ryttylän kylätoimikunnassa kukin vastasi omillaan, muualla yhdistys. Kirjanpito oli kyllä jämptisti hoidettu, mutta tilinpäätöksiä ei tehty eikä vuosikokouksia pidetty, niin kuin rekisteröidyssä yhdistyksessä olisi tehty.


Kylätoimijoiden kokouksissa puntaroitiin  

Rekisteröitymistä alettiin käsitellä tämän jälkeen ”epävirallisissa” kylätoimijoiden kokouksissa tiiviiseen tahtiin. Tuloksena oli, että kutsuttiin koolle kyläyhdistyksen perustava kokous. Se pidettiin 25.2.2014 Ryttylän koululla.


Kannattiko kyläyhdistys perustaa?

Rekisteröity yhdistys on avoin ja näkyvä. Sen toiminta on säännöllisesti vuosikokouksissa jäsenten arvioitavissa. Yhdistyksen toiminnantarkastaja arvioi tilinpäätöksen ja toiminnan. Vuosikokous valitsee hallituksen.

Oikeastaan voisi katsoa tapahtunutta niin päin, onko rekisteröinti kannattanut. Mitä on saatu aikaan? Vuosi 2014 olikin kylässämme erityinen: perustettiin kaksi rekisteröityä yhdistystä, kyläyhdistys ja kirjastoyhdistys. Kyläyhdistys ehti jo auttaa kirjastoyhdistyksen perustamistoimissa.


Oman kylän puolesta edelleen


Kyläyhdistys jatkaa aiempaa kylätoimintaakin kyllä, on vapputapahtumat, Ryttylä-päivät ja veneen vuokraaminen.

Kuluneitten 10 vuoden aikana on ollut useita vuosia, joita tekee mieli kutsua teemavuosiksi:

- Punkanjoen kunnostamiseksi projekteja vuosina 2014–2022

- Terveyspalvelujen puolustaminen vuosina 2015–2016

- Kampanjointi uuden koulun rakentamiseksi vuosina 2018–2019

- Blogi otettiin viestinnässä etualalle koronavuosina 2020–2022

- Kyläturvallisuushanke ja osallistuvan budjetoinnin hankkeena koirapuisto vuonna 2022 ja valmistautuminen “normaaliin” palaamiseen koronavuosien jälkeen

- Ensimmäinen täysipainoinen toimintavuosi koronan jälkeen kaikkine tapahtumineen, osallistuvan budjetoinnin hankkeena graffitiseinä ja Hausjärven joulunavaus vuonna 2023


Eeva-Liisa Niinioja

Kylätoimija

Lähteitä:  

Ryttylän kylätoimikunnan pöytäkirjat ja sähköpostiviestejä vuosilta 2013-2014

Ryttylän kyläyhdistys ry:n toimintakertomukset vuosilta 2015–2023