Ryttylä ei antaudu

17.6.2015

Puheet Ryttylän terveyspalveluiden lopettamisesta yllättivät kyläläiset täysin viime keskiviikkona Ryttylän koululla järjestetyssä keskustelutilaisuudessa. Paikalla oli koko joukko Hausjärven kunnan sekä Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän yhtymähallituksen edustajia sekä noin kuusikymmentä kyläläistä. Ryttylän kyläyhdistys oli lukenut kuntaliitokseen liittyvistä terveyspalveluiden uudelleen järjestämisistä, lähettänyt aiheesta oman kannanottonsa asianosaisille virkamiestahoille ja ehdottanut keskustelutilaisuutta, mutta keskiviikkoillassa ilmi tulleet suunnitelmat terveysaseman alasajosta olivat paljon synkempiä kuin mihin kukaan oli varautunut. Kyläläiset tenttasivat paikalla ollutta kunnan ja terveyskeskuksen kuntayhtymän yhtymähallituksen joukkoa muun muassa tarvittavista uusista liikennejärjestelyistä, ajanvarauksesta, eri palveluiden kohtalosta ja Riihimäen ja Oitin työnjaosta. Lopputulemana kuitenkin oli, että terveysasemalle ei toimintaa jäisi ollenkaan ja kyläläiset saisivat kulkea palveluihin Oittiin tai Riihimäelle, jokainen omin kyydein esimerkiksi taksilla, kimppakyydillä tai omalla autolla.

Keskustelu on lähes viikon ajan jatkunut vilkkaana eri foorumeilla, muun muassa Facebookissa toimivissa ryhmissä. Yhdistymisasiakirjoja, asiaan liittyviä lakeja ja muun maan käytäntöjä on tavattu tarkkaan, ja tänään kymmenkunta tapahtumakutsuun tarttunutta kyläläistä tapasi Vanhassa Trokarissa pohtien kyläläisten mahdollisuuksia vaikuttaa asiaan, kun suunnitelmat tuntuvat vielä jossain määrin elävän. Illassa pohdittiin vaihtoehtoisia malleja järjestää kyläläisten kannalta tärkeimmät palvelut, ja esiin nousivat esimerkiksi liikkuvat palvelut, palvelujen tarjoaminen apteekin tiloissa, kyläläisten minimipalvelutaso sekä nykyisten kunnan tilojen hyödyntäminen. Tärkeimmiksi säilytettäviksi palveluiksi koettiin ainakin neuvola, terveydenhoitajan vastaanotto edes osan viikosta ja koululaisten hammashoito. Tilaisuudessa oli mukana myös terveysalan asiantuntijoita. Illassa vahvistui näkemys, että Ryttylän terveyspalveluista ei luovuta ja taistelutahtoa tässä pienessä, pippurisessa kylässä riittää.

Kesän agenda on siis selvä. Ryttylän kaikkiin tärkeimpiin kohtaamispaikkoihin (kaupat ja apteekki) tuodaan täytettäväksi nimilistoja, joissa vaaditaan Ryttylän tärkeimpien terveyspalveluiden turvaamista. Kaikkien kyläläisten ja asian omakseen kokevien toivotaan allekirjoittavan adressin, jotta asian taakse saadaan mahdollisimman suuri väkijoukko. Nimiä kerätään myös sähköisen adressin avulla. Heinäkuun lopulla kyläläisten äänet kerätään yhteen ja ne toimitetaan eteenpäin Hausjärven kunnalle, sillä yhdistymisesitykseen liittyvien huomautusten tulee olla annettuina 31.7. mennessä. Ryttylän kyläyhdistys ry toimii kokoavana tahona. Mikäli sinulla on asiaan liittyen vielä hyviä ideoita, ota yhteyttä kyläyhdistyksen hallitukseen!

http://www.adressit.com/ryttylan_terveyspalveluiden_puolesta

Anu Viitala
Ryttylän kyläyhdistys ry:n hallituksen jäsen