Ryttylän Vanha Kylätie on saanut uutta asfalttia ja huomiota

31.5.2022

1 Vanhan Kylätien päässä, Saarisen kaupalta itään

Keskustan Vanhaa Kylätietä on asfaltoitu Ryttyläntien päästä Tiilitehtaantielle. Suunnitteilla on myös kylätien saneeraus. Millainen tien pitäisi olla?

Vanhalla Kylätiellä kävelijälle tulee eteen muutama pulmallinen kohta.  Kylätie on vanhaa maantietä, joka on Ohikulkutien ja rautatien alikulun valmistuttua muuttanut täysin luonnettaan. Alikulun kohdalla on kävelytietä. Siltä suunnalta alkaa oikeastaan ajoneuvoliikenne vasta Tiilitehtaantien risteyksessä.


Kylätietä Saariselta Saleen

Päätin kävellä Kylätien päästä päähän niin, että keskityn miettimään, mikä kohta tuntuu ongelmalliselta.

2 Ryttyläntie 1, Saarisen kaupalla

Lähdin liikkeelle Ryttyläntie 1:n kohdalta Saarisen kaupan aukiolta, sillä itään päin mennessä Kylätien vasenta puolta ongelmat tuntuvat suurimmilta juuri siinä. Autojen pitäisi kiertää liikenteenjakaja ja tulla minua vastaan, mutta ne kääntyvätkin selkäni takaa Saarisen pihaan.

3 Vanhaan Trokariin asiointiliikenne

RTV:hen vanhalle huonekalutehtaalle ja ravintola Vanhaan Trokariin kulkee vain niiden asiointiliikenne. Kun tulen vasenta puolta Trokaria kohden, en tiedä, miltä puolen tulee autoja, sillä Trokarilla ei ole selvästi merkittyä pysäköintialuetta.

4 Tiilitehtaantien risteys

Tiilitehtaantien voin nyt asfaltoinnin jälkeen ylittää jatkamalla vasenta puolta. Ennen suojatie oli merkitty oikealle puolelle. Minnekähän se tulee jatkossa?

5 Vanhan Kylätien alusta Urheilukentäntien kevyen liikenteen väylälle

Jos haluaa jatkaa Urheilukentäntien kevyen liikenteen väylälle, joutuu vähän miettimään Kylätien ylitystä.  Salen kaupan asiointiliikennettä osaa varoa ja pysäköintialue on selkeä.

Millainen kylätie olisi paras?

Kylätien saneerauksessa pitäisi siis ottaa huomioon, millaista ajoneuvoliikennettä eri palvelupaikoista tulee ja miten kävelijä ja pyöräilijä saavat tilaa kulkea riskeittä.

Olisiko ratkaisu kevyen liikenteen väylä? Vanhalle Kylätielle sellainen on kirjattu Hausjärven kunnan tarveselvitykseen vuonna 2018 ja nyt sitä on alettu suunnitella.

Minulle soitti henkilö, jonka mielestä kevyen liikenteen väylä Vanhalle Kylätielle olisi turha.  Hattulassa kokeiltu kylätie olisi parempi. Linkin jutussa selvitetään: ” Kylätiellä ajoradan keskelle osoitetaan moottoriajoneuvoille noin 3–3,5 metriä leveä kaista, jossa ajetaan molempiin suuntiin. Moottoriajoneuvoliikenteen kohtaamistilanteessa hyödynnetään viereistä pyöräkaistaa.”

Vanhan Kylätien kevyen liikenteen väylää sekä kannatetaan että vastustetaan. Nyt tarvittaisiin monipuolista pohdintaa. Olisi Hausjärven kunnan aika kutsua kyläläiset keskustelemaan!

TEKSTI JA KUVAT

Eeva-Liisa Niinioja, viestintävastaava, Ryttylän kyläyhdistys ry