Ryttylän koirapuistohankkeen seuraavat vaiheet

2.6.2022

Ryttylän koirapuistohankkeen toimijat olivat koolla ravintola Vanhassa Trokarissa.

Kartoitimme resurssien jakoa, seuraavia työvaiheita ja niiden toteuttamista.

Koirapuiston muoto sekä toiminnot haluttiin tiistain 31.5. palaverissa lyödä lukkoon, jotta tiedetään mitä ollaan tekemässä.

Tehtäviä tuleviksikin vuosiksi

Yhdessä suunniteltiin koirapuisto niin, että se voidaan tulevina vuosina helposti jakaa pienten ja isojen koirien alueiksi. Siihen on mahdollista toteuttaa myös yhteinen eteinen, josta on kulku molemmille puolille. Eteinen estäisi koiria karkaamasta portteja avattaessa, ja siinä on helppo pukea ja riisua valjaita. Mutta nämä suunnitelmat jäävät kuitenkin tuleville vuosille.

Jani Angervuo teki suunnitelmaa kuvaavan pohjapiirroksen.

Nyt tulevat maanparannustyöt

Seuraavana vaiheena tulee maanparannustyöt.

K-Market Saarisen ja skeittipuiston takana sijaitseva alue on mitä luultavimmin toiminut maankaatopaikkana radan ali vievää tunnelia rakennettaessa. Lisäksi vuosien saatossa sinne on voitu kipata tiilitehtaan, lasitehtaan, sekä muiden toimijoiden jätteitä. Savimaa voi siis nostaa esiin hyvin ikäviä yllätyksiä.

Alue on muutenkin epätasainen, ja se olisi hyvä tasoitella niin, että sade- ja sulamisvedet valuisivat pois, ja pohja pysyisi mahdollisimman kuivana.

Lisäksi alue on täynnä eri-ikäistä puustoa. Vesakon seassa eivät koirat mahdu juoksemaan, ja puisto on vaikea pitää puhtaana. Pelkkä raivaus ei riitä, sillä maahan jäävät tyngät ovat usein teräviä. On siis kaivettava myös paljon juurakkoa. Isoja puita kuitenkin jätetään alueelle niin paljon, kuin rakennustöiltä pystytään säästämään, sillä alueesta on toivottu mahdollisimman luonnonmukaista.

Aidanvierustat on tietysti kaivettava hyvin, jotta aidat pysyisivät tukevasti pystyssä ja kestäisivät myös routimisen.

Jussi Pullinen on lupautunut tekemään maanparannustyöt omalla kaivinkoneellaan. Olemme mahdollisesti saamassa muitakin työkoneita alueelle. Toki siitä syntyy kustannuksia, jotka huomioidaan budjetissa. Kun saadaan kunnalta vastaus koneiden kustannuksiin, voidaan aloittaa kaivuutyöt.

Löytyykö kylältä maakairaa?

Maanparannustöiden jälkeen voidaan kokoontua pohtimaan seuraavia vaiheita.

Aitatolppien perustukset kannattaa kaivaa mahdollisimman syvään. Tähän tarkoitukseen olisi maakaira oivallinen työkalu. Meillä ei ole tiedossa käytettävissä olevaa maakairaa, eikä konetta, joka sitä pyörittää. Tällaiset saa toki vuokrattua.

Kysyn silti; löytyykö meidän kylältämme Avantia, ja/tai maakairaa, jota voisimme käyttää?

Tolppien juureen tarvittaisi iso määrä betonia. Jani laskeskeli, että semmoinen 12 tonnia voisi riittää. Jani onkin siitä ehtinyt jo yhden tarjouspyynnön tehdä.

Kunnalta on luvattu kaksi lyhtypylvästä, sekä jonkin verran soraa.

TEKSTI Pilvi Nurmi

Ryttylän koirapuistohankkeen tiedotusvastaava