Ryttylän kyläyhdistys ry

Yhdistyksen yhteystiedot
Sähköpostiosoite ryttylayhdistys@gmail.com
Internet-sivut www.ryttyla.net

Ryttylän kyläyhdistyksen hallitus 1.4.2023 alkaen
Nina Pullinen, puheenjohtaja
Jani Angervuo, rahastonhoitaja
Pilvi Nurmi, jäsen- ja jäsentiedotusvastaava
Marjukka Niinioja, sihteeri, varajäsen
Riku Peltonen, venevastaava, varajäsen

Vuosikokouksessa hyväksytty toimintasuunnitelma vuodelle 2023 ja sen mukaisten työryhmien vastuuhenkilöt (työryhmien toiminnasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä yhdistyksen sähköpostiin tai vastuuhenkilöille):
Turvallisuusryhmä Marjukka Niinioja ja Pilvi Nurmi
Koirapuisto- ja graffitiseinätyöryhmä Jani Angervuo
Historia-, kulttuuri- ja ympäristö-työryhmä Marjukka Niinioja ja Nina Pullinen (kaikki halukkaat saavat tuottaa aineistoa
Julkaiseminen verkkosivuille Marjukka Niinioja
HausHack-työryhmä Marjukka Niinioja ja Rauno Inkinen
Venetyöryhmä Riku Peltonen ja Jussi Pullinen


Tule jäseneksi!

Ryttylän kyläyhdistys ry:n jäseneksi voi liittyä jokainen Ryttylässä vakituisesti tai vapaa-ajan asukkaana asuva henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannattajajäseneksi voi liittyä Ryttylän ulkopuolinen yksityinen henkilö, rekisteröity yhdistys, säätiö sekä muu oikeustoimikelpoinen yhteisö.

Jäsenhakemukset hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jäsenmaksu on nyt vuodessa 20 euroa varsinaiselta ja 25 euroa kannattajajäseneltä.

Jäsenhakemuksen voi täyttää tässä sähköisesti. Paperisen hakemuksen voi saada kyläyhdistyksen tapahtumista.

Ryttylän kyläyhdistys ry Säännöt 11052021.pdf

Palvelujen puolesta

Ryttylä on noin 1800 asukkaan kylä Hausjärvellä. Täällä on oma alakoulu, kaksi kauppaa, apteekki, neuvola, VPK:n paloasema, ravintola ja kesäkahvila sekä kyläkirjasto.

Terveysasemaa ei enää ole. Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä lakkautti Ryttylän terveysaseman keväällä 2016. Kyläyhdistyksemme puolusti terveysaseman säilymistä kaikin mahdollisin keinoin. Otimme julkisesti kantaa. Vetosimme kuntayhtymään. Keräsimme terveysaseman puolesta adressiin 1287 nimeä. Vain neuvola säilyi.

Kanta-Hämeessä uusi aluevaltuusto tulee jatkossa päättämään sote-palveluverkosta, olemme valppaina.

Julkaisemme blogia

Ryttylä-blogissa kerromme kylän ajankohtaisista hankkeista ja historiasta. Kirjoituksissa liikumme Ykslammin ulkoilualueella, Kakslammin luonnonsuojelualueella, Kolmilammin kierroksella, vanhalla kartanoalueella ja entisillä taksvärkkiteillä. Kuljemme Vanhalla Kylätiellä - kuululla Ryttylän raitilla - ja muistelemme kylämme historiaa. Keskiaikaisesta kylästä kasvoi asemakylä Helsinki-Hämeenlinna-rautatien myötä. Täällä Puujokilaaksossa harjuineen on ollut asukkaita kyllä jo kivikaudella. Puujoki on ollut tärkeä kulkuväylä, sotajoeksi sitä sanoi kirjailija Veijo MERI, jonka kirjojen maisemissa elämme.

Kyläkävelylle

Kyläkävelyitä on Ryttylässä tarkoitus järjestää, kun koronarajoituksista on päästy.

Kyläkierrosta voi suunnitella matkaoppaana Ryttylän kyläkävelyraportti vuodelta 2011. Voit tilata sen kyläyhdistykseltä sähköpostina.

Omatoimisestikin voi kylän kiertää.

Lataa pdf. kyläkävelykartta

Punkanjokiasialla

Punkanjoen perkausyhtiö valmisteli joen kunnostusta pitkään. Työ saatiin tehtyä syksyllä 2022.
Edelleen on oltava valppaina vieraslajien, uoman isosorsimon ja penkan jättipalsamin kasvun varalta.

Ryttylän kyläyhdistys on vuodesta 2014 saakka toiminut Punkanjoen puolesta. Tavoitteemme on joen virkistyskäytön ja maiseman parantaminen. Aloitteestamme järjestettiin Punkanjoen maastokäynti keväällä 2015, jonka jälkeen Hämeen ELY-keskus antoi lausuntonsa Punkanjoen tilasta ja kunnostusmahdollisuuksista.

Olemme nostaneet Punkanjokiasiaa julkisuuteen. Olemme järjestäneet valokuvauskilpailun ja koululaisille piirustuskilpailun näyttelyineen. Joen kunnostushankkeessa toimi vuonna 2017 suunnittelun ohjausryhmä, johon kyläyhdistys kuului perkausyhtiön, Vanajavesikeskuksen, Hämeen ELY-keskuksen ja Hausjärven kunnan kanssa. Kunnostussuunnitelma valmistui Vanajavesikeskuksessa sinä syksynä. Nyt Punkanjoen perkausyhtiö on vetovastuussa.